The best quality

New collection every season

See collections
New collections

Your unique home features

Shop now

Lamp collection

Let’s get decorating

Shop now

Designed to perform

Shop now
Get our latest deals

Subscribe to our newletter!

Yes, I want awesome deals

Best Sellers

New Arrivals

Sale

Design lamp

$10-$150

Loor lamp

$20-$150

Table lamp

$10-$150

Ceiling lights

$10-$100

Living room lights

$10-$150-

Lamp

$10-$150,-

Light for all room

$10-$150

Light for resort

$10-$150

Who are we?

Công ty TNHH Sản Xuất Việt Make là một trong những doanh nghiệp đăng ký bản quyền thiết kế và sản xuất dòng đèn trang trí hiện đại phù hợp với thị hiếu và kiến trúc văn hoá của người tiêu dùng tại Việt Nam. Từ những nguyên liệu truyền thống vốn nổi tiếng của Việt Nam như gốm bát Tràng, vải lụa Hà Đông, giấy dó viết sử Việt Nam, bóng Rạng Đông ,…, chất lượng đảm bảo, thiết kế thông minh( cảm biến, đổi màu, đa năng…) …

More about us

+27

Stores worldwide

+1750

Home products

+41

Categories

+100

Staff members

Get in touch

Do you have a question ?

Go to contact