Đèn thả trần giấy dó PL-00009

Vật liệu: Giấy dó tự nhiên

  • Diameter: 350mm
  • Height: 250mm