Đèn thả trần gốm hoa chuông PL-00004

Vật liệu: Gốm sứ men màu xanh lá

  • Diameter: 110mm
  • Height: 100mm