Bed room

The rough surface has the ability to scatter light, helping to soften and diffuse bright spots and shadows on the surface. This can make the space feel warmer and more comfortable, especially in the bedroom

Living room

Avoid placing large decorative items near your windows at home, as it will block natural light during the day. Besides relying on artificial lighting, optimizing natural sunlight will make your space brighter and more vibrant

Kitchen room

Use lighting fixtures with a color rendering index (CRI) higher than 90% in your kitchen. It will make your dishes more appealing and visually enticing

Below are the lines of lamp designs for your reference, extracted from various different brands

TABLE LAMP

Table lamps are indispensable decoratives and lighting for your room.Table lamps are not only used for decorative purposes, they also bring us a magical light, to prevent eye strain. When used as desk lamps, the lighting performance must be suitable for reading and lighting the desktop. Table lamps can also be employed as purely decorative items in the living room to create a welcoming lighting effect.

Đèn bàn là vật trang trí và chiếu sáng không thể thiếu cho căn phòng của bạn. Đèn bàn không chỉ dùng với mục đích trang trí, nó còn mang đến cho chúng ta một thứ ánh sáng huyền ảo, làm cho mắt bạn đỡ căng thẳng. Khi được sử dụng làm đèn bàn, hiệu suất ánh sáng phải phù hợp để đọc và chiếu sáng máy tính để bàn. Đèn bàn cũng có thể được sử dụng như một vật trang trí thuần túy trong phòng khách để tạo hiệu ứng ánh sáng chào đón.

VIEW COLLECTION

FLOOR LAMP

Freestanding lamps accent the lighting of a room where wall or ceiling lamps are not sufficient to meet the lighting needs. In other cases, freestanding lamps are a decorative item that completes the furnishing style and which often creates a more welcoming atmosphere.

Đèn sàn đứng làm nổi bật ánh sáng của căn phòng nơi đèn tường hoặc đèn trần không đủ để đáp ứng nhu cầu chiếu sáng. Trong các trường hợp khác, đèn sàn đứng là một vật trang trí hoàn thiện phong cách trang trí nội thất và tạo ra một bầu không khí dễ chịu hơn.

VIEW COLLECTION

PENDANT LAMP 

Pendant lamp not only serve the functional purpose of providing light to a space but also create a unique living or working environment. With the ability to adjust lighting, color, and size, they can adapt to various styles and purposes

Đèn thả trần không chỉ có tác dụng cung cấp ánh sáng chức năng cho một không gian, mà còn tạo nên một không gian sống hoặc làm việc độc đáo. Với khả năng thay đổi ánh sáng, màu sắc và kích thước, chúng có thể thích nghi với nhiều phong cách và mục đích sử dụng khác nhau.

VIEW COLLECTION

CEILING MOUNTS & WALL SCONCES

One of the prominent advantages of wall-mounted lights is their ability to create soft and warm lighting as well as a cozy atmosphere. Wall-mounted lights are often equipped with subtle illumination, reflecting off the wall, creating even diffusion of light and establishing a warm ambiance. They can also be used to accentuate wall photos, hung paintings, or even produce a ripple effect of light on the wall.

Một trong những ưu điểm nổi bật của đèn gắn tường là khả năng tạo ánh sáng mềm mại và không gian ấm áp. Đèn gắn tường thường được trang bị ánh sáng mờ, phản ánh tường, làm cho ánh sáng lan tỏa đều đặn và tạo ra bầu không gian ấm cúng. Chúng cũng có thể sử dụng để tạo điểm nhấn cho tường ảnh, tranh treo, hoặc thậm chí tạo hiệu ứng ánh sáng gợn sóng trên tường.

VIEW COLLECTION